Mama je sve(ne)mogući Brus

Sad sjedoh i razmišljam šta sve danas uradih. Pa ne samo danas, svaki dan. Pa se zapitam, zar malo je to? Smijem se. Jedan dan sam čak pisala na papirić, šta sam sve uradila do 9h. Moj muž se samo smješka. A imam osjećaj da se samo vrtim u krug i da ništa na kraju…